Εξ αποστάσεως και δια ζώσης σεμινάριο | Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή: Εφαρμογή σε ΣΜΕΑΕ & Δομές Ενηλίκων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Αξιολογητικό εργαλείο Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής

       
Η Εκπαιδευτική Ένωση σε συνεργασία με τους δημιουργούς της Ιστοσελίδας Εκπαίδευση δίχως Όρια διενεργούν ένα διαφορετικό σεμινάριο απαραίτητο για όσους εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν σε δομές ΕΑ.
Παρέχεται Αξιολογητικό εργαλείο Καθημερινής Διαβίωσης, εφαρμοσμένο σε Ενηλίκους με ΕΕΑ. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κάνουν την δική τους περιγραφική αξιολόγηση και να συνθέτουν δικά τους άτυπα τεστ αξιολόγησης!
     

 
Τομέας Σπουδών: Ειδική Αγωγή
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση Ατόμων με Αναπηρία. Η αξιολόγηση συνιστά τη βάση για μία επιτυχημένη παρέμβαση. Έτσι οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση, με το πέρας του σεμιναρίου, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν για την επιτυχή αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων / μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στις διαδικασίες αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης. Αναλύονται τα μέσα για μία περιγραφική παιδαγωγική αξιολόγηση και δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα από την εκπαιδευτική πράξη. Γίνεται αναφορά σε υπάρχοντα αξιολογητικά εργαλεία για παιδιά με ΕΕΑ, παρέχεται προσαρμοσμένο αξιολογητικό εργαλείο Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης Ενηλίκων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες έπειτα από την εφαρμογή των εισηγητών του σεμιναρίου σε δομές Ενηλίκων ΑμεΑ. Επίσης, παρέχεται καθοδήγηση ώστε να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να σχεδιάσουν οι ίδιοι άτυπα αξιολογητικά εργαλεία ανάλογα με τον τομέα αξιολόγησης.
Τέλος, το υλικό του σεμιναρίου συμπληρώνεται με πραγματικά περιστατικά εκπαιδευομένων, ώστε οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με την πρακτική διάσταση της αξιολόγησης, δομώντας οι ίδιοι τη δική τους αρχική περιγραφική αξιολόγηση.

Απευθύνεται σε:

• Εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής
• Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές
• Φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων
• Εργαζομένους σε ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Εργαζομένους στις Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑμεΑ (ΕΕΕΕΚ, ΚΔΗΦ, ΣΥΔ)
• Όσους επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της ειδικής αγωγής και ιδιαίτερα στον τομέα των ενηλίκων ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 

Οφέλη από την παρακολούθηση του προγράμματος

 
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα:
1. Μοριοδοτείται με τον μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες).
​ 2. Μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016), σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής).
Το Σεμινάριο «Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή: Εφαρμογή σε ΣΜΕΑΕ & Δομές Ενηλίκων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Αξιολογητικό εργαλείο Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής» διοργανώνεται από την επιστημονική ομάδα της Εκπαιδευτικής Ένωσης (αδειοδοτημένο Κέντρο δια βίου Μάθησης 2) σε συνεργασία με τους δημιουργούς της ιστοσελίδας Εκπαίδευση Δίχως Όρια, στη βάση της αναγκαιότητας για επιμόρφωση της επιστημονικής κοινότητας που ασχολείται με την εκπαίδευση των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

• 30% έκπτωση στα δίδακτρα των προγραμμάτων εκμάθησης υπολογιστών (Πιστοποιητικό αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ)
• 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε μοριοδοτούμενο πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Ένωσης
• Δυνατότητα σπουδαστικής κάρτας “ISIC”, για φοιτητικά προνόμια


Μέθοδος Υλοποίησης

 
Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα:
Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle.
Περιλαμβάνει:
• E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα)
• Μελέτες περίπτωσης-εργασίες-δραστηριότητες
• Βιβλιογραφία δικτυογραφία
• Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
• Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
• Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων).
• Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης).
• Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης.)
   
↓ Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο ↓
 

   
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2103235200 Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-21:00.
Μάθετε περισσότερα: www.edu-enosi.gr/spoydes/aksiologisi-eidiki-agogi
ekpaideushdixwsoria.com
www.facebook.com/events/787562761685431/

Εκτύπωση