Παρότι η σημασία κι η αναγκαιότητα της Προσχολικής Αγωγής είναι πλέον αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει ακόμα ένα μέρος του κόσμου που είτε δε γνωρίζει τίποτα σχετικό είτε την υποτιμά με τη γνωστή αντίληψη περί απλής φύλαξης παιδιών. Οι Παιδικοί Σταθμοί, ή πιο σωστά τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής προσφέρουν πολλά περισσότερα στα παιδιά.
Η Προσχολική Αγωγή σίγουρα δεν περιορίζεται στο πλαίσιο της μάθησης και της νόησης αλλά αφορά μία σειρά από πολυδιάστατες παιδαγωγικές πρακτικές που έχουν ως στόχο τη νοητική, σωματική, συναισθηματική, κοινωνική, ηθική κι αισθητική πρόοδο, εξέλιξη κι ανάπτυξη κάθε παιδιού.

Ας δούμε, λοιπόν, τα βασικότερα οφέλη της Προσχολικής Αγωγής:

Ανάπτυξη

Τα πρώτα χρόνια της ζωής κάθε ανθρώπου είναι τα πιο ευαίσθητα, κρίσιμα και καθοριστικά για την ανάπτυξη του. Τα παιδιά μετά το πρώτο σοκ του αποχωρισμού από την ασφάλεια της οικογένειας καλούνται να αντιμετωπίσουν τον έξω κόσμο ενώ παράλληλα πρέπει να οδηγηθούν με τον κατάλληλο τρόπο σε μία ομαλή ανάπτυξη. Συνεπώς εκτός της βασικής στήριξης της οικογένειας, έχουν ανάγκη μία πολυεπίπεδη στήριξη από τις/τους Παιδαγωγούς στα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής, η οποία κι εφαρμόζεται μέσα από ποικίλες δραστηριότητες εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Πρόληψη

Εφόσον δίνεται η δυνατότητα σε ένα παιδί να βρίσκεται σε ένα Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, αυτό συνεπάγεται μεταξύ άλλων και της συστηματικής του παρακολούθησης από τις/τους Παιδαγωγούς του Κέντρου. Κάθε παιδί, δηλαδή, αντιμετωπίζεται ατομικά με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν μαθησιακών κι αναπτυξιακών δυσκολιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρέχεται ειδική στήριξη προσαρμοσμένη στο κάθε παιδί ώστε να ξεπεραστούν ή να μειωθούν (αναλόγως την κάθε περίπτωση) οι δυσκολίες βάζοντας το παιδί σε ένα δρόμο μόνιμης εξέλιξης και βελτίωσης. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνεται η αρνητική εξέλιξη ή και χειρότερα την ισχυροποίηση των όποιων δυσκολιών.

Κοινωνικοποίηση

Η κοινή αντίληψη ότι το Σχολείο είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας, ισχύει στον ίδιο βαθμό και για τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής, τα οποία μάλιστα αποδεικνύονται τα πλέον καθοριστικά για την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Οι μικροί μας φίλοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με ένα μεγαλύτερο σύνολο ανθρώπων από αυτό της οικογένειας και ξεκινούν να αναπτύσσουν επικοινωνία και δεσμούς με συνομηλίκους τους και τις/τους Παιδαγωγούς τους. Το κάθε παιδί ξεκινά να διαχειρίζεται την ατομικότητα του λειτουργώντας παράλληλα σε μία ομάδα, μαθαίνει να αλληλεπιδρά, να μοιράζεται και να συνυπάρχει. Φυσικά η εκάστοτε περίπτωση είναι διαφορετική και σαφώς οι Παιδαγωγοί στηρίζουν συστηματικά κι οργανωμένα τα παιδιά στην πορεία τους προς την ομαλή τους ένταξη στο κοινωνικό αυτό πλαίσιο.

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να λάβουμε υπόψη μας ό,τι τα προαναφερθέντα είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη ζωή κάθε ανθρώπου στην πιο ευαίσθητη περίοδο αυτής και συνεπώς αξίζουν αν μη τι άλλο την προσοχή όλων μας.


Δείτε το σχετικό βίντεο που δημιουργήσαμε χρησιμοποιώντας το Animaker

Εκτύπωση