22 Απριλίου | Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας Γης

Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας Γης γιορτάζεται για να υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η Γη και τα οικοσυστήματα της μας παρέχουν ζωή και τροφή. Αναγνωρίζει, επίσης, μια συλλογική ευθύνη, όπως ζητήθηκε στη Διακήρυξη του Ρίο του 1992, να προωθήσει την αρμονία με τη φύση και τη Γη για να επιτευχθεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών των σημερινών και των μελλοντικών γενεών της ανθρωπότητας.

Η Διεθνής Ημέρα της Μητέρας Γης συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης του κοινού σε όλο τον κόσμο για τις προκλήσεις που αφορούν την ευημερία του πλανήτη και όλη τη ζωή που υποστηρίζει.

Το θέμα για το 2017 είναι ο «Περιβαλλοντικός και Κλιματικός αλφαβητισμός». Η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο της προόδου. Πρέπει να οικοδομήσουμε παγκόσμιους πολίτες που να μιλούν άψογα για τις έννοιες της αλλαγής του κλίματος και να συνειδητοποιούν την άνευ προηγουμένου απειλή για τον πλανήτη μας. Πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε όλους με τη γνώση και να εμπνεύσουμε για δράση με στόχο την υπεράσπιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο περιβαλλοντικός και κλιματικός αλφαβητισμός είναι ο κινητήρας όχι μόνο για τη δημιουργία πράσινων ψηφοφόρων και για την προώθηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών νόμων και πολιτικών, αλλά και για την επιτάχυνση των πράσινων τεχνολογιών και των θέσεων εργασίας.

https://www.un.org
Εκτύπωση