8 Σεπτεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού

«Ο Γραμματισμός σ’ έναν Ψηφιακό Κόσμο» το θέμα για το 2017

H 8η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχτεί Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού (International Literacy Day) από την UNESCO στις 17 Νοεμβρίου 1965. Εορτάστηκε για πρώτη φορά το 1966. Σκοπός της είναι να αναδείξει τη σημασία της καταπολέμησης του αναλφαβητισμού για τα άτομα, τις κοινότητες και τις κοινωνίες. Με αφορμή αυτήν την ημέρα διοργανώνονται εορτασμοί ανά τον κόσμο.

Εκτιμάται ότι 781 εκατομμύρια ενήλικοι ζουν χωρίς βασικές ικανότητες αλφαβητισμού, από τους οποίους τα 2/3 είναι γυναίκες. Επίσης, περίπου 103 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε σχολείο και, έτσι, δε μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν ή να μετρούν.

Ο ΟΗΕ ορίζει ως αναλφαβητισμό την αδυναμία να διαβάσει ή να γράψει κανείς μια απλή πρόταση σε οποιαδήποτε γλώσσα. Στην Ελλάδα αναλφάβητος θεωρείται όποιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ενώ άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ενηλίκων φθάνει το 91% του πληθυσμού (94% άνδρες και 88% γυναίκες, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για μια χώρα – μέλος της Ε.Ε., 560 χιλιάδες Ελληνίδες δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό). Αντίθετα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ανηλίκων ως 15 ετών κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα (99,5% στο σύνολο – 99,4% στους άνδρες και 99,5% στις γυναίκες).

Το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού είναι o «Γραμματισμός σ’ έναν Ψηφιακό Κόσμο». Στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2017 θα οργανωθεί ειδική διήμερη εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της UNESCO στο Παρίσι, με στόχο την εξέταση του είδους των δεξιοτήτων αλφαβητισμού που χρειάζονται οι άνθρωποι για την πλοήγηση των ολοένα αυξανόμενων ψηφιακών κοινωνιών και να εξερευνήσουν αποτελεσματικές πολιτικές αλφαβητισμού και προγράμματα που μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος. Θα πραγματοποιηθεί, επίσης, τελετή για την απονομή των Διεθνών Βραβείων Αλφαβητισμού της UNESCO για το 2017 για την επιβράβευση εξαιρετικών πρακτικών αλφαβητισμού σ’ όλο τον κόσμο σχετικών με το θέμα του τρέχοντος έτους.

www.un.org/en/events/literacyday

Εκτύπωση