5 Οκτωβρίου 2017: Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών | «Διδασκαλία στην Ελευθερία, Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών»

Από το 1994 και κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Καθηγητών τιμά την επέτειο της υπογραφής της Σύστασης της UNESCO/ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) σχετικά με τη θέση των εκπαιδευτικών το 1966, η οποία και γιόρτασε την 50η επέτειό της πέρυσι. Η σύσταση του 1966 αποτελεί το κύριο πλαίσιο αναφοράς για τον ορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών σε παγκόσμια κλίμακα.

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών τιμά την 20η επέτειο από τη σύσταση της UNESCO σχετικά με τη θέση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης τo 1997. Το εκπαιδευτικό προσωπικό σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραβλέπεται συχνά στις συζητήσεις σχετικά με τη θέση των εκπαιδευτικών. Όπως είναι οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου η διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και φυσικά παιδαγωγικές ικανότητες.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών το 2017 γιορτάζεται με θέμα «Διδασκαλία στην Ελευθερία, Ενδυνάμωση των Δασκάλων», ακολουθώντας το θέμα του 2015 που αφορούσε την υιοθέτηση των νέων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου και είχε επιβεβαιωθεί ως κορυφαία προτεραιότητα σε όλες τις στρατηγικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών γιορτάζεται κάθε χρόνο παγκοσμίως και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κυβερνήσεων, διμερείς και πολυμερείς οργανώσεις, ΜΚΟ, ιδιωτικούς τομείς, εκπαιδευτικούς και εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης. Με την υιοθέτηση του SDG 4 στην εκπαίδευση και τον ειδικό στόχο 4.c που αναγνωρίζει τον σπουδαίο ρόλο των εκπαιδευτικών στην επίτευξη της Ατζέντας Εκπαίδευσης του 2030, έχει δημιουργηθεί η ευκαιρία να επισημανθούν τα επιτεύγματα και ο προβληματισμός σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των εναπομενουσών προκλήσεων για την προώθηση του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, όπως η τεράστια έλλειψη εκπαιδευτικών. Μάλιστα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO, ο κόσμος χρειάζεται 69 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς ώστε να επιτύχουμε την καθολική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2030.

Δείτε εδώ τους στόχους του διεθνούς Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της UNESCO στο Παρίσι, στις 5 Οκτωβρίου 2017.

en.unesco.org/themes/teachers/world-teachers-day

Εκτύπωση