Για εκτύπωση κάθε εικόνας ξεχωριστά: Επιλογή εικόνας (με αριστερό κλικ στους υπολογιστές) -> Εκτύπωση

Εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σε πλήρες μέγεθος στην εκτύπωση, επιλέγετε αποθήκευση με δεξί κλικ και έπειτα εκτύπωση από τον υπολογιστή σας*

Για συνολική εκτύπωση: Επιλογή του εικονιδίου της εκτύπωσης στο κάτω μέρος της σελίδας στα δεξιά.

 

Μαθαίνω τα ζώα

 

Μαθαίνω τα χρώματα

 

Μαθαίνω τα Λαχανικά

 

Μαθαίνω τα Φρούτα

 

Φύση

 

Σπίτι

Άνθρωποι

 
Εκτύπωση