Δωρεάν δραστηριότητες | Ημερίδα «Η προοπτική της κοινής ανατροφής παιδιών. Καταπολέμηση της γονικής αποξένωσης χάριν του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» στο Μουσείο Μπενάκη

     
www.benaki.gr
 

Έλληνες και ξένοι ακαδημαϊκοί θ’ αναπτύξουν:

α. το γεγονός ότι η κοινή ανατροφή αναδύεται ως κανόνας τόσο στις οικογένειες με δύο γονείς όσο και μετά τον τυχόν χωρισμό / διαζύγιο,
β. τη σημασία των ευθυνών έναντι των «δικαιωμάτων» και
γ. την ιδέα ότι η κοινή ανατροφή παιδιών είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς και αυτό που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες και το συμφέρον του παιδιού.

Μεταξύ των ομιλητών:

1. Jennifer Harman: Η γονική αποξένωση ως μορφή ενδοοικογενειακής οικογενειακής βίας. Εστίαση στις συμπεριφορές του αποξενωτή και τις επιπτώσεις στον αποξενωμένο γονέα, με πρακτική εφαρμογή για τις κρατικές πολιτικές και την πράξη (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης τεκμηρίου κοινής ανατροφής παιδιών).
2. Edward Kruk: Η γονική αποξένωση ως μορφή συναισθηματικής κακοποίησης του παιδιού. Εστίαση στις συμπεριφορές του αποξενωτή γονέα και του της επίδρασής του στο παιδί, με πρακτική εφαρμογή στις κρατικές πολιτικές και στην πράξη (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης τεκμηρίου κοινής ανατροφής παιδιών).
3. Vittorio Vezetti: Τα οφέλη της κοινής ανατροφής παιδιών για τη σωματική και ψυχική υγεία του γονέα και του παιδιού και οι αρνητικές επιπτώσεις της ΓΑ στη σωματική και ψυχική ευημερία των γονέων και των παιδιών.
4. Malin Bergstrom: Η επίδραση της κοινής ανατροφής παιδιών στην ευημερία των παιδιών και των γονέων στη Σουηδία και η αποτελεσματικότητα της κοινής ανατροφής παιδιών στην πρόληψη της ΓΑ. Περιορισμός της επικοινωνίας: πώς η παραβίαση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας επηρεάζει τα παιδιά και τη δυναμική στις οικογένειες.
Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιστημονικός Συντονισμός: International Counsel on Shared Parenting – ICSP, CSP Greece – Σύλλογος Συνεπιμέλεια.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, 10:00 – 18:00
Πειραιώς 138
 
Είσοδος ελεύθερη
 
#SoloupTheCollector
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
   
Δείτε περισσότερα ←
 
Μουσείο Μπενάκη
 
www.benaki.gr
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 118 54 Αθήνα
ΤΗΛ 210 345 3111
FAX 210 345 3743
benaki@benaki.gr

Εκτύπωση