Ξεκίνησαν πιλοτικές δράσεις για την Πιστοποίηση των Σχολείων κατά του Σχολικού Εκφοβισμού στην Ευρώπη | Δείτε πως μπορείτε να λάβετε μέρος σε μία από τις εθνικές ομάδες

 
Πιλοτικές δράσεις ξεκινούν σε 8 σχολεία σε 5 ευρωπαϊκές χώρες για τη διαδικασία πιστοποίησης των σχολείων κατά του σχολικού εκφοβισμού.
Στόχος των πιλοτικών δράσεων είναι να αξιολογηθεί, αλλά και να βελτιωθεί η μέθοδος πιστοποίησης και των στρατηγικών που ακολουθούν τα σχολεία στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Η διαδικασία πιστοποίησης των σχολείων αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) και υλοποιείται με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
     
www.hamogelo.gr
   

 
Η μέθοδος της πιστοποίησης επικεντρώνεται στη διερεύνηση των στρατηγικών που ακολουθούν τα σχολεία και σε τρόπους βελτίωσης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι μια συμμετοχική διαδικασία. Ειδικά ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από μαθητές και εκπαιδευτικούς στη διάρκεια εργαστηρίων, όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται σχόλια και προτάσεις βελτίωσης με την ομάδα του σχολείου. Στη συνέχεια η διοικητική ομάδα του σχολείου προχωρεί σε μια τελική ανάλυση, ενώ μια επιτροπή με συμβουλευτικό χαρακτήρα επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους που μπορούν να βελτιώσουν την τελική στρατηγική και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει το κάθε σχολείο.
Το προηγούμενο διάστημα οι εταίροι του έργου «ABC- Antibullying Certification» διαμόρφωσαν τα τελικά παραδοτέα συνεργαζόμενοι με συνολικά 30 μαθητές και 20 εκπαιδευτικούς από 8 σχολεία από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στη διάρκεια της πρώτης βδομάδας του Μαρτίου μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν για την οριστική μορφή αυτών των παραδοτέων σε συνάντηση που έγινε στο Λίβερπουλ και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο του έργου «Merseyside Expanding Horizons» που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στη διάρκεια της συνάντησης μαθητές, δάσκαλοι και διευθυντές σχολείων συνέβαλαν προκειμένου να αναπτυχθεί μια στρατηγική που θα διασφαλίζει τη συμμετοχή όλου του σχολικού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, από την Ελλάδα συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο της Φλώρινας.
Τον Απρίλιο και τον Μάιο τα σχολεία αναμένεται να υλοποιήσουν στην πράξη τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία και θα αξιολογηθεί τον προσεχή Ιούνιο από τους συμμετέχοντες, αλλά και από διαμορφωθείσες επιτροπές σε εθνικό επίπεδο που θα αποτελούνται από ειδικούς και εκπροσώπους αρχών.
Η διαδικασία πιστοποίησης θα παρουσιαστεί στη διάρκεια του 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) που θα λάβει χώρα στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2019 στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών στις Βρυξέλλες. Η διαδικασία θα προσφέρεται δωρεάν σε οποιοδήποτε σχολείο και το ΕΑΝ θα προσφέρει καθοδήγηση και την απαραίτητη ανεξάρτητη αξιολόγηση.
Στο έργο συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς από 5 συνολικά ευρωπαϊκές χώρες: «Το Χαμόγελο του Παιδιού (Ελλάδα), Fondazione Hallgarten Franchetti – Villa Montesca and CESIE (Ιταλία), GALE – The Global Alliance for LGBT Education (Ολλανδία), Asociación Cívica de Comunicación y Educación “Sophia” – ACCESO (Ισπανία) και Merseyside Expanding Horizons από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Οργανισμός GALE είναι ο φορέας που συντονίζει το έργο.
Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε και εσείς σε μια από τις εθνικές ομάδες ή τις Συμβουλευτικές Επιτροπές, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας σε έναν από τους εταίρους του έργου ή στον Συντονιστή του έργου στο info@gale.info.
Δείτε εδώ το βίντεο της συνάντησης με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στο Λίβερπουλ.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Δελτίο Τύπου, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Τύπου της Γραμματείας του ΕΑΝ στο press@antibullying.eu ή στο +30 210 3306 140.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) δημιουργήθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα του ομώνυμου χρηματοδοτούμενου έργου από την ΕΕ (Δάφνη III) και ιδρύθηκε επίσημα στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2015. Σήμερα αποτελείται από 23 Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών από 14 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο). Από τον Ιούνιο του 2018 στο EAN συμμετέχει ένα πλήρες μέλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την Προεδρία του Δικτύου κατέχει και συντονίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δικτύου http://www.antibullying.eu/.
   
Δείτε περισσότερα

Εκτύπωση