Τι είναι η Ειδική Αγωγή;

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) ονομάζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία και διαπιστωμένες ή μη ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ποιος είναι ο στόχος της Ειδικής Αγωγής;

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και των ικανοτήτων τους στο πεδίο της αυτόνομης συμμετοχής στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.

Πότε πρέπει να ενταχθεί το παιδί μου σε Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής;

Τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι απαραίτητο να εντάσσονται όσο το δυνατόν νωρίτερα σε ένα ανάλογο Πρόγραμμα με ιδανική περίοδο έναρξης εκείνη της Προσχολικής ηλικίας. Η έγκαιρη διάγνωση και ένταξη του παιδιού σε κάποιο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής θα έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ικανοτήτων του αλλά και στην μετέπειτα ψυχολογία του. Επιπλέον, ο εγκέφαλος του παιδιού κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία είναι τόσο «εύπλαστος» που επιτρέπει στην πρώιμη παρέμβαση να αναπτύξει τις εγκεφαλικές περιοχές που πάσχουν ή δυσλειτουργούν και κατά συνέπεια να είναι καθοριστική η αλλαγή της αναπτυξιακής εικόνας του παιδιού με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς απ’ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί μετά την ηλικία των έξι ετών.

Τα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής έχουν τους εξής στόχους:

• Να εντοπίζουν τα παιδιά που τείνουν να συναντήσουν δυσκολίες στη μάθηση • Να στηρίζουν τους γονείς και τους κηδεμόνες του εκάστοτε παιδιού με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες • Η ανάπτυξη και προαγωγή της ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της εμπλοκής του παιδιού • Η καλλιέργεια και υποστήριξη της κοινωνικής επάρκειας • Η στήριξη και προαγωγή της ανάπτυξης σε όλους τους σημαντικούς τομείς • Η διευκόλυνση της γενικευμένης χρήσης των δεξιοτήτων • Η προετοιμασία και υποστήριξη των παιδιών για ομαλοποιημένες εμπειρίες ζωής με τις οικογένειες, το σχολείο και στην κοινότητα • Η υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους για ομαλές μεταβάσεις • Η πρόληψη ή ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης μελλοντικών προβλημάτων ή αναπηριών

Εκτύπωση